25
بهمن

صفحه کلاچ و زمان تعویض آن

صفحه کلاچ نامی است که اگر حتی مدتی کمی با ماشین سر و کار داشته باشید، حتما به گوشتان خورده است. صفحه کلاچ و به طور کلی دیسک و صفحه یکی از حیاتی‌ترین قطعات خودرو محسوب می‌شوند چرا که اساسا تعویض دنده بدون دیسک کلاچ و صفحه کلاچ غیرممکن است. اصلی‌ترین...

بیشتر بخوانید