تفاوت روغن موتور تمام سنتتیک یا نیمه سنتتیک
29
تیر

روغن موتور تمام سنتتیک یا نیمه سنتتیک ؟

همه می دانیم که یکی از مهم ترین قطعات خودرو موتور آن است. بنابراین باید بدانید که چگونه از آن به خوبی مراقبت کنید.  روغن موتور بنز نیروی محرکه خودرو است که از برخورد و اصحکاک قطعات موتور جلوگیری می کندروغن موتور انواع مختلفی  دارد. همیشه این سوال برای خریداران...

بیشتر بخوانید